Cây ích mẫu và hình ảnh của cây ích mẫu

Cây ích mẫu và hình ảnh của cây ích mẫu

Cây ích mẫu còn có tên gọi khác là: ích mẫu thảo, sung úy, chói đèn. Tên khoa học: Leonurus heterophyllus Sw. Phân bổ xuất xứ: Có nguồn gốc từ Châu Á, Châu phi, Châu Mỹ. Đặc biệt mọc rất nhiều...