Ngâm chân bằng nước lá tía tô có tác dụng gì?

Ngâm chân bằng nước lá tía tô có tác dụng gì?

Lá tía tô có rất nhiều tác dụng, toàn bộ lá, hoa, hạt thân, rễ đều có giá trị sử dụng, đặc biệt lá lá tía tô, nó có thể được sử dụng khi đun lấy nước để ngâm chân. Để sử dụng lá...