Kỹ thuật nuôi gia cầm

Trồng rừng kết hợp chăn nuôi cho hiệu quả cao

Trồng rừng kết hợp chăn nuôi cho hiệu quả cao

Trồng rừng kết hợp chăn nuôi đang là hướng được rất nhiều địa phương huyện miền núi Tân Kỳ lựa chọn để phát triển kinh tế. Nhờ tận dụng phát huy thế mạnh địa phương, mô hình đã mang...