Cây ăn quả

Cách trồng đậu bắp để đạt năng suất cao

Cách trồng đậu bắp để đạt năng suất cao

Đặc điểm giống đậu bắp xanh Anta119: Cây sinh trưởng khỏe có thể trồng trong chậu hoặc trồng ở diện tích lớn Cây siêu lùn đã bắt đầu cho quả cực sớm, năng suất cao. Cây cho quả sớm, cho...