Cây ăn quả

Dưa chuột có cần bấm ngọn không?

Dưa chuột có cần bấm ngọn không?

Sau khi trồng dưa chuột cao khoảng 20 – 30cm, có từ 6 – 8 lá thật, khi tay chèo xuất hiện thì thì các nhánh bên bắt đầu mọc lên, các chồi non này mọc khá nhiều nên cần phải tỉa thưa để...