Cây ăn quả

Cách thụ phấn cho dưa lưới phương pháp nhân tạo

Cách thụ phấn cho dưa lưới phương pháp nhân tạo

Nếu bà con trồng dưa lưới trong nhà màng thì cần lắm rõ quy trình kỹ thuật thụ phấn nhân tạo cho dưa lưới. Để thụ phấn cho dưa lưới đầu tiên bà con cần xác định hoa đực và hoa cái. –...