Bệnh hại cây trồng

Cây dưa lê bị vàng lá rồi chết chậm

Cây dưa lê bị vàng lá rồi chết chậm

Triệu trứng: – Cây dưa lê bị héo vàng, héo rũ, một thời gian sau lâu mới chết thì có thể do nấm đất gây hại Cách khắc phục: – Thoát nước thật tốt, không để bộ rễ bị ngập hay quá...