Thuốc bảo vệ thực vật

Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

Đào thanh thế có số điện thoại 09458758xx ở đường Nguyễn Văn Cừ – Cần Thơ hỏi: Cây ớt của tôi đang trong thời kỳ ra quả mà lá bị vàng, tôi thấy cây đang yếu dần, và có cây đã bị...