Cây dược liệu và tác dụng

Rau bầu đất và tác dụng của rau bầu đất

Rau bầu đất và tác dụng của rau bầu đất

Rau bầu đất tên dân gian thường gọi là Bầu Lủi, Kim Thất. Có tên khoa học là Gynura procumebens, họ Cúc – Asteraceae. Đặc điểm: Rau bầu đất là cây thân thảo, lá mọc so le, phiến...