Kỹ thuật nuôi gia súc

  • Bò bị ho khẹc là bệnh gì?

    Bò bị ho khẹc là bệnh gì?

    Nguyễn văn Hanh – Hoằng hóa Thanh Hóa – Bò nhà tôi đang có chửa có biểu hiện ho khẹc, mỗi lần ho khoảng 2 -3 tiếng, bò vẫn ăn bình thường. Tôi muốn...

  • Heo nái phối giống 4 lần không được

    Heo nái phối giống 4 lần không được

    Nguyễn Thị Phương – Chư Prong- Gia Lai Hỏi: Heo nái hậu bị đã cho phối giống 4 lần nhưng không được. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Trả lời: Rất...