Các loại giống cỏ cho cá trắm

Các loại giống cỏ cho cá trắm

Cá trắm là loại cá ăn cỏ điển hình, cá trắm cỏ bắt đầu gặm cỏ khi cỏ dài 5cm, cá trắm cỏ nặng hơn 250gam có thể ăn hết 125 – 180gam cỏ mỗi ngày. Loại cỏ cho cá trắm nên là cỏ xanh,...