Rau màu

Hạt giống xác nhận là hạt giống gì?

Hạt giống xác nhận là hạt giống gì?

Hạt giống xác nhận là hạt giống gì? Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng qua một hoặc 2 thế hệ gồm: – Hạt giống xác nhận thế hệ thứ nhất gọi...