Rau màu

Cách trồng rau thì là bằng hạt

Cách trồng rau thì là bằng hạt

Thời vụ gieo hạt giống thì là – Lượng giống gieo 1.5kg/1000m2 – Thời vụ: Tháng 9 – 10 , thời tiết mát mẻ, giống thì là 4 mùa có thể gieo quanh năm , tuy nhiên thời tiết nắng nóng thì là...