Rau màu

Cách gieo hạt giống rau dền đỏ

Cách gieo hạt giống rau dền đỏ

Rau dền đỏ là loại rau mùa hè, thời gian thích hợp trồng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Rau dền đỏ có thể trồng bằng hạt hoặc cây con. Hạt giống rau dền đỏ rất dễ mọc vì vậy chỉ...