Hạt giống f1 là gì? Thế nào là hạt giống F1

Hạt giống f1 là gì? Thế nào là hạt giống F1

– Hạt giống lai F1 là việc nhân giống có chọn lọc của cây bằng cách thụ phấn chéo hai cây mẹ khác nhau. Trong di truyền học thuật ngữ được viết là “first children”. Là đứa con đầu...