Cách gieo hạt giống rau dền đỏ

Cách gieo hạt giống rau dền đỏ

Rau dền đỏ là loại rau mùa hè, thời gian thích hợp trồng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Rau dền đỏ có thể trồng bằng hạt hoặc cây con. Hạt giống rau dền đỏ rất dễ mọc vì vậy chỉ...