Lịch tiêm cho gà – tiêm vacxin phòng bệnh cho gà thả vườn và nuôi nhốt

– Tiêm VACXIN để phòng một số bệnh ở gà, một số bệnh phổ biến bà con cần tiêm phòng như bệnh: Marek , NewCatle, Gumboro, bệnh đậu, Cúm, IB(bệnh viêm phế khoản truyền nhiễm). Nếu bà con chăn nuôi nhiều và có hiệu quả cần tham khảo quy trình tiêm vacxin phòng bệnh của gà.

lich-tiem-cho-ga

Phác đồ lịch tiêm cho gà 1:
– Bệnh MAREK tiêm ngay khi gà mới nở hoặc chậm nhất khi gà nở được 24 giờ hoặc 1 ngày tuổi, còn nếu qua thời gian này thì tiêm phòng không có tác dụng.
– Phòng bệnh Newcatle + IB thì tiêm vacxin kép tác động khi gà được 5 – 7 ngày tuổi.
(Gà ở độ tuổi 5 – 7 ngày có thể tác động bằng Vacxin ND – IB phòng bệnh Newscastle (hoặc gọi là bệnh gà rù) và bệnh IB (Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm).

lich-tiem-cho-ga2

– Nếu tiêm Vacxin Newcatle + IB lần 1 khi gà đạt 7 ngày tuổi thì tiến hành tiêm vacxin Newcatle + IB lần 2 khi gà đạt 21 ngày tuổi.
– Khi gà được 9 ngày tuổi thì nhỏ mắt và mũi phòng bệnh GUM đợt 1, và tiến hành nhỏ mắt mũi phòng bệnh GUM đợt 2 khi gà đạt 18 ngày tuổi.

lich-tiem-cho-ga3

– Tiêm Vacxin phòng Bệnh Đậu khi gà đạt 10 ngày tuổi.
– Khi gà được 40 – 45 ngày thì tiến hành tiêm Vacxin phòng bệnh Tụ Huyết Trùng.

Phác đồ lịch tiêm cho gà 2
Khi gà con 1 – 7 ngày tuổi bà con tiến hành:
– Nhỏ Vacxin lasota lần 1: Nhỏ mắt, nhỏ mũi cho gà.
– Tiêm vacxin Đậu gà: Tiêm vào màng cánh
– Cho uống Vacxin IB lần 1
Khi gà từ 5 – 7 ngày tuổi: Sử dụng vacxin GUMBORO nhỏ mắt và nhỏ mũi lần 1.
Khi gà được 15 ngày tuổi: Nhỏ mắt và mũi vacxin GUMBORO lần 2.
Khi gà từ 20 – 25 ngày tuổi:
– Nhỏ mắt, mũi Vacxin LASOTA lần 2
– Cho uống Vacxin IB lần 2
– Tiêm vacxin cúm gia cầm lần 1, tiêm dưới da gáy cổ gà.
Khi gà 2 tháng tuổi :
– Tiêm vacxin NIUCATSON hệ I tiêm dưới da.
– Tiêm vacxin Tụ Huyết Trùng : Tiêm dưới da.
– Tiêm vacxin Cúm Gia Cầm lần 2: Tiêm dưới da gáy cổ.
Khi gà 4 tháng tuổi:
– Tiêm vacxin đậu gà vào cánh

lich-tiem-cho-ga4

Bà con chỉ cáp dụng 1 trong 2 phác đồ trên để tiêm cho gà.

Mọi bài viết thuộc bản quyền nongnghiepnongthon.com Cấm sao chép không ghi rõ nguồn