Nông dân tiêu biểu

Trung quốc: Trồng lê trên đất nhiễm mặn

Trung quốc: Trồng lê trên đất nhiễm mặn

Vùng đất nhiễm mặn-kiềm ở huyện Bìnhai, thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô được hình thành do trầm tích của sông Hoàng Hà cổ đại, đã bị nước biển ngấm từ lâu có khả năng giữ nước và...