Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

Đào thanh thế có số điện thoại 09458758xx ở đường Nguyễn Văn Cừ – Cần Thơ hỏi: Cây ớt của tôi đang trong thời kỳ ra quả mà lá bị vàng, tôi thấy cây đang yếu dần, và có cây đã bị...