Bệnh hại cây trồng

  • Khắc phục khi cây bưởi mắc bệnh xì mủ

    Khắc phục khi cây bưởi mắc bệnh xì mủ

    Nguyễn Huy Thành – Chúc sơn, Chương Mỹ, Hà Nội hỏi: Vườn bưởi diễn nhà tôi đã trồng được 7 tháng có hiện tượng như sau: – Cây vân ra lộc non...

  • Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

    Cây ớt bị bệnh vàng lá và cách phòng trừ

    Đào thanh thế có số điện thoại 09458758xx ở đường Nguyễn Văn Cừ – Cần Thơ hỏi: Cây ớt của tôi đang trong thời kỳ ra quả mà lá bị vàng, tôi thấy...