Bệnh hại cây trồng

Hành bị thối gốc phun thuốc gì?

Hành bị thối gốc phun thuốc gì?

Ong Vàng hỏi: – Cây hành lá có biểu hiện bệnh: – Thối ngang gốc phần trên mặt đất và sau đó thối xuống rễ và chết? Tôi không biết hành bị bệnh gì? Trà lời: – Theo như mô tả thì...