Bệnh hại cây trồng

Khắc phục cây cam khi bị nấm gây hại tấn công

Khắc phục cây cam khi bị nấm gây hại tấn công

Nguyễn Tuấn Vũ – Bắc Quang, Hà Giang hỏi: Nhà tôi có vườn cam khoảng 300 cây loại cam sành đã trồng được 3 năm có biểu hiện : – Rỉ sắt ở lá – Sau đó lá bị vàng và rụng Tôi đã...