Dưa hấu trồng vào tháng mấy?

Dưa hấu trồng vào tháng mấy?

Hỏi: Tôi muốn chuyển hướng sang trồng dưa hấu, nhưng hiện tại tôi chưa có kỹ thuật  cách trồng dưa hấu và chưa nắm bắt được mùa vụ trồng dưa hấu là mùa nào? Báo nông nghiệp cho tôi hỏi...