Cây ớt bị thối trái phun thuốc gì?

Cây ớt bị thối trái phun thuốc gì?

Anh Tùng ở Quảng Ngãi hỏi: Ớt đang thu hoạch nhưng sau khi mưa thì quả bị thối nhũn bị từ cuống quả, xuất hiện vết lằn màu trắng khi ớt chín, một số cây thì bị vằn lá tôi đã dùng thuốc...