Trồng thủy canh

PH là gì

PH là gì

– Hai yếu tố quan trọng trong quản lý nước và dinh dưỡng trong trồng thủy canh là ph. PH là thước đo tính axit và độ kiềm của dung dịch nước. Nếu dung dịch axit thì PH ở khoảng 0 đến 6.9....