Kỹ thuật nuôi gia cầm

Cách trị bệnh Ecoli ghép cầu trùng cho gà

Cách trị bệnh Ecoli ghép cầu trùng cho gà

Đặng văn toàn – Kha Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên hỏi: Đàn gà ta 200 con, 10 ngày tuổi, 3 ngày hôm nay gà có biểu hiện: – Gà bỏ ăn, quan sát thấy khô chân – Phân gà sáp màu cà phê – Gà...